زیرساخت کسب و کار

هر کسب و کار برای اینکه بتواند ایجاد و استوار شود و استوار بماند باید به زیرساخت های خود توجه نماید؛ این زیرساختهاست که تعیین می کند ایا کسب و کار ماندگاری دارد یا نه! از این رو، توجه به مباحثی که برای زیرساخت یک کسب و کار مهم است می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

بر این اساس برخی از خدمات قابل ارائه فیت کسب در حوزه زیرساخت کسب کار عبارتند از:

  • تحلیل و بررسی ایده و سیاستهای کسب وکاری و اتخاذ رویکردهای تاثیرگذار و نواورانه
  • بررسی فرایندها و رویه های اجرایی کسب و کار و تنظیم فرایندها و رویه های اثرگذار
  • بررسی نیروی انسانی کسب و کار و ارائه راهکارهای بهبود نیروها

برخی از مقالات

برخی از مقالات زیرساخت کسب و کار

وفاداری مشتری

وفاداری مشتری چیست؟ تعریف‌های زیادی برای مفهوم وفاداری توسط مشتری در کتب کسب و کار و مقالات رفتار اقتصادی وجود

اطلاعات بیشتر »

زیرساخت کسب و کار

02